Słodowiec - przebudowa układu drogowego przy stacji metra

Słodowiec - przebudowa układu drogowego przy stacji metra

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Bielany. W wyniku jej realizacji powstanie nowy układ dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z miejscami do zaparkowania rowerów w pobliżu wejścia do stacji metra Słodowiec.

Efektem przebudowy będzie przedłużenie ulicy Sacharowa do ul. Marymonckiej. Ulica Sacharowa na całej długości, czyli od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a na jej skrzyżowaniach z ulicami Kasprowicza i Żeromskiego wybudowane zostaną ronda. Zlikwidowany będzie fragment jezdni ul. Jana Kasprowicza na odcinku od ul. Sacharowa do ul. Żeromskiego.

Przebudowana do przekroju dwujezdniowego zostanie także ulica Żeromskiego na odcinku od Kasprowicza do Sacharowa.

Celem realizacji prac jest dostosowanie układu drogowego do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycję zakończono w styczniu 2015 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone