Prosta - przebudowa ulicy

Ulica Prosta znajduje się w dzielnicy Wola i łączy ul. Towarową z al. Jana Pawła II. Jest drogą klasy Z i stanowi początkowy fragment drogi wojewódzkiej nr 719. Przed trwającą budową centralnego odcinka II linii metra ul. Prosta miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Stanowiła jedyny wąski odcinek w ciągu ulic Świętokrzyskiej i Kasprzaka. Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa ulicy na odcinku o długości 772,4 m, tj. od Ronda ONZ do Ronda Daszyńskiego.

Projekt obejmuje kompleksową przebudowę istniejącego układu drogowego wraz z poszerzeniem istniejącej ulicy na układ dwujezdniowy o dwóch pasach ruch w każdą stronę (2x2) co wymaga również przebudowy i zmiany geometrii istniejącego układu torowego. Docelowo przewidziano wybudowanie wspólnego torowiska tramwajowoautobusowego (TTA). W ramach inwestycji nastąpi też przebudowa wlotów ulic Żelaznej i Twardej, przebudowa ulicy Pańskiej i budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Pańskiej - Twardej. Ponadto, po obu stronach rozbudowywanej Prostej na całym odcinku ulicy przewidziano drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Przebudowa planowana jest po zakończeniu prowadzonych obecnie w tym miejscu prac związanych z budową drugiej linii warszawskiego metra.

Inwestycja została oddana do użytku w październiku 2014 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone