Powstańców Śląskich - poszerzenie ulicy w rejonie ul. Szczotkarskiej

Powstańców Śląskich - poszerzenie ulicy w rejonie ul. Szczotkarskiej

Przebudowa fragmentu ulicy Powstańców Śląskich (dzielnica Bemowo), miała na celu likwidację zwężenia jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Szczotkarską. W wyniku braku porozumienia z prywatnym właścicielem, jezdnia w kierunku ulicy Połczyńskiej z dwóch pasów ruchu zwężała się do jednego, biegnącego po torach tramwajowych. Istniejąca w tym miejscu sygnalizacja świetlna i zwężenie były przez dwadzieścia lat przyczyną regularnych zatorów drogowych. Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich stała się możliwa dzięki zmianom przepisów tzw. specustawy drogowej i przejęciu przez miasto fragmentu działki koniecznego do poszerzenia ulicy.

Odcinek od ulicy Sterniczej do Połczyńskiej o długości 220 m został przebudowany przez miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, na podstawie umowy o wartości 3 mln zł. W ramach prac wybudowano dwupasową jezdnię niekolidującą z torowiskiem tramwajowym, usunięto sygnalizację świetlną a także wybudowano odwodnienie, chodnik i ścieżkę rowerową po zachodniej stronie jezdni. Zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych przez ul. Sterniczą i Szczotkarską oraz wjazd do stacji paliw. Posadzone zostały drzewa i krzewy.

Prace rozpoczęły się w maju, a zakończyły w lipcu 2009 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone