Powązkowska - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową

Powązkowska - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową

W ramach inwestycji przebudowany został wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Powązkowskiej na granicy dzielnic WoliŻoliborza.

W czerwcu 2008 r. firma Skanska rozpoczęła wyburzanie, a następnie odbudowę całego wiaduktu. Wartość umowy na wykonanie zadania wynosiła około 30 milionów zł. Prace przy budowie wiaduktu zakończyły się na dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy, tj. w październiku 2009 r. Jednak w trakcie prowadzonych prac okazało się, że konieczne jest wykonanie dalszych prac przy wodociągu. W ramach aneksu do umowy remontem został objęty odcinek ulicy Powązkowskiej od Tatarskiej do Piaskowej. Wszystkie utrudnienia dla kierowców związane z tym remontem zakończyły się w czerwcu 2010 r.

Projekt: Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone