Patriotów - przebudowa skrzyżowań ulicy z Bysławską i Młodą

Patriotów - przebudowa skrzyżowań ulicy z Bysławską i Młodą

Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie dzielnicy Wawer, w rejonie stacji kolejowej Warszawa Falenica.

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Patriotów na długości 260 m oraz budowa ronda wraz z włączeniami ulic poprzecznych (Młodej, Bysławskiej, Walcowniczej). Inwestycja obejmie przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci telefonicznej. W celu usprawnienia ruchu na przebudowywanym odcinku ulicy Patriotów powstaną dwie zatoki autobusowe.

Rozpoczęcie zadania nastąpiło w IV kwartale 2012 a zakończenie w 2013 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone