Modlińska - przebudowa wiaduktów nad Kanałem Żerańskim i linią kolejową

Modlińska - przebudowa wiaduktów nad Kanałem Żerańskim i linią kolejową

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Białołęka i polega na przebudowie fragmentu ulicy Modlińskiej od mostu Grota Roweckiego za Kanał Żerański. Zakres prac obejmuje przebudowę dwóch zestawów obiektów inżynierskich: 

1. sześciu obiektów nad Kanałem Żerańskim (2 mosty drogowe, 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej, 1 kładka dla ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej, 1 most tramwajowy po stronie zachodniej dla planowanej linii tramwajowej, 1 kładka dla sieci ciepłowniczej); 2. pięciu obiektów nad linią kolejową i ulicą lokalną (2 wiadukty drogowe, 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej 1 kładka dla ciągu pieszo-rowerowego, 1 most tramwajowy).

Dzięki realizowanej przebudowie ulica zostanie poszerzona do czterech pasów ruchu w każdym kierunku, a wybudowany wiadukt tramwajowy umożliwi w przyszłości uruchomienie nowej trasy tramwajowej.

Prace realizuje konsorcjum, którego liderem jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty z Warszawy, a partnerem - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Przebudowa ulicy rozpoczęła się w 2009 roku. Zakończenie prac planowane jest w 2011 roku. Koszt budowy to 111 590 998 zł.

Projekt: Przebudowa ulicy Modlińskiej

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone