Marsa, Ostrobramska, Płowiecka - budowa węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Marsa, Ostrobramska, Płowiecka - budowa węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską - "węzeł Marsa" na terenie dzielnicy Praga Południe.

Zakres zamówienia obejmuje dokończenie budowy Trasy Siekierkowskiej – dwujezdniowej ulicy klasy GP wraz z budową dużego ronda, dróg łącznikowych o łącznej długości ok. 2600 m, przebudowę ul. Grochowskiej (drogi klasy G) na odc. ok. 250 m oraz budowę ulic lokalnych o łącznej długości ok. 1200 m.
W ramach projektu wykonane są następujące prace:

 • budowa dróg głównych, łącznic oraz dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego,
 • budowa ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowa obiektów mostowych (2 estakady o długości ok. 250 m, 4 tunele dla pieszych, mury oporowe),
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 • przebudowa linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowa linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia,
 • budowa oświetlenia dróg,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie sygnalizacji świetlnej,
 • wykonanie urządzeń ochrony akustycznej (ekrany akustyczne),
 • nasadzenia zieleni drogowej.

 17.11.2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, konsorcjum firm:

 • lider – Warbud S.A. ul. Al. Jerozolimskie 162 A 02-342 Warszawa, Polska;
 • partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL- AQUA S.A., ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno, Polska;
 • partner – EUROVIA POLSKA S.A., ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław, Polska;
 • partner – EUROVIA Verkehrsbau UNION GmbH, Frank – Zappa Straße 11, 12681 Berlin, Niemcy.

Przewidywany czas realizacji umowy, to 24 miesiące od przekazania terenu.

Projekt: Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

 

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone