Marsa do Żołnierskiej - przebudowa ulicy Marsa, budowa wiaduktów nad linią kolejową

Marsa do Żołnierskiej - przebudowa ulicy Marsa, budowa wiaduktów nad linią kolejową

Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (dzielnica Praga Południe) - Żołnierska (dzielnica Rembertów) na odcinku od ulicy Naddnieprzańskiej do granicy miasta. W zakres zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy:

  • etap I: ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej wraz z budową wiaduktów nad linią kolejową,
  • etap II: budowa dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków. 

Prace budowlane związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji rozpoczęły się w marcu 2011 r. Długość przebudowanego odcinka drogi to około 890 m.

Zakres prac objął budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową. Wraz z jezdniami powstały na nich chodniki, ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne o wysokości 5 metrów. Zmienił się również kształt skrzyżowań ul. Marsa z ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską/Rekrucką. Stara, wysłużona przeprawa nad linią kolejową została rozebrana.

Pierwszy z nowych wiaduktów udostępniono do ruchu w styczniu 2013 r. Drugi we wrześniu tego samego roku.

Realizacja II etapu inwestycji przewidywana jest w latach 2015-2018.

Przebudowa obejmie cały odcinek ciągu drogowego ulic Marsa/Żołnierska od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Długość odcinka to 4,8 km.

Obecnie ul. Żołnierska do skrzyżowania z ul. Strażacką ma dwie jezdnie po 7 m szerokości (2x2 pasy). Na wiadukcie nad linią kolejową Warszawa-Terespol (który również zostanie przebudowany) jezdnie mają po 10 m. Za wiaduktem w kierunku granicy miasta ul. Żołnierska jest drogą jednojezdniową o szerokości 7 m. Liczba pasów po przebudowie na odcinku od ul. Marsa do ul. Strażackiej nie zmieni się. Od ul. Strażackiej droga zostanie poszerzona o drugą jezdnię. Do ul. Czwartaków szerokość jezdni wyniesie 10,5 m i znajdą się tam po trzy pasy ruchu w każda stronę. Na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków powstanie węzeł na którym jezdnie główne (ul. Żołnierska) przebiegać będą na poziomie +1. Dalej do granicy miasta przekrój ul. Żołnierskiej to 2x2 pasy ruchu.

Dodatkowe jezdnie, które zostaną wybudowane w ciągu ul. Marsa będą miały po 7 m (2x2). 

W ramach inwestycji powstaną:

- 2 wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk,

- estakada prowadząca ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniem ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską/Okularową oraz Żołnierską/Rekrucką. Długość obiektu to 599 m.

- kładka dla pieszych i rowerzystów ( z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską, łącząca rezerwat Kawęczyn i tereny leśne z osiedlem Wygoda,

- dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej nr 2 Warszawa- Terespol,

- dwa wiadukty węzła Nowo-Zabraniecka (obecnie ul. Strażacka) w ciągu ul. Żołnierskiej,

- dwa wiadukty nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków w ciągu ul. Żołnierskiej,

Wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone