Łodygowa - przebudowa drogi

Ul. Łodygowa znajduje się w dzielnicy Targówek. Zapewnia mieszkańcom nowo wybudowanych osiedli połączenie z ul. Radzymińską, a tym samym dojazd do centrum Warszawy lub drogi krajowej nr 8. Łodygowa stanowi też alternatywną, omijającą ul. Targową, trasę dla mieszkańców południowej Warszawy, którzy kierują się na Białołękę lub na północny wschód. Długość odcinka ulicy wynosi około 1650 m.

ZAKRES PRAC

Projekt zakłada budowę drogi klasy G (droga główna) o przekroju 2x2 pasy ruchu, z wyznaczonymi pasami do skrętu. Na odcinku o długości 320 m począwszy od ul. Radzymińskiej przebudowa polegać będzie na poszerzeniu jezdni, zaś na dalszych 910 m dodatkowo ograniczona zostanie dostępność do drogi głównej i wybudowane jezdnie serwisowe.

W wyniku przebudowy ul. Łodygowa będzie miała dwie jezdnie, każda o szerokości 7 m. Jezdnie zostaną rozdzielone 2,5-metrowym pasem dzielącym. Wybudowane zostaną również drogi serwisowe o długości 1100 m, chodniki i ścieżki rowerowe.

WYKONAWCA

Balzola Polska Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

08.2017-09.2019

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 36,2 mln

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone