Leszno, Górczewska - budowa drogi rowerowej na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza

Leszno, Górczewska - budowa drogi rowerowej na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza

Inwestycja realizowana jest na terenie dzielnicy Wola i polega na budowie drogi rowerowej w ciągu ulic: Górczewska–Leszno na odcinku od ul. Tyszkiewicza do ul. Okopowej.

Droga wojewódzka nr 580 (ciąg ulic Górczewska-Leszno) jest drogą główną kategorii Z (zbiorcza) wykonaną z betonu asfaltowego. Ul. Górczewska-Leszno na odcinku gdzie powstanie droga rowerowa ma przekrój dwujezdniowy i szerokość od 2 do 4 pasów w każdym kierunku (7-13 m). Po obu stronach znajdują się ciągi piesze o zmiennych szerokościach oraz miejsca postojowe.

W ramach inwestycji powstanie droga dla rowerów o szerokości 2,5 m po północnej stronie ul. Górczewskiej i Leszno pomiędzy ul. Tyszkiewicza i Okopową.

Inwestycja oznacza zmianę szerokości jezdni ul. Górczewskiej. Pas dzielący w rejonie skrzyżowań ul. Górczewskiej z ul. Staszica oraz ul. Leszno z ul. Karolkową zostanie zmniejszony. Dodatkowo pas dzielący sąsiadujący z północną jezdnią ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Okopowej zostanie zwężony na całej swojej długości. Przebudowane zostaną również chodniki.

Na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Młynarskiej przewidziana jest budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z priorytetem dla tramwajów. Projektowana sygnalizacja zostanie skoordynowana z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej i Wolskiej.

Inwestycja zakończy się w listopadzie 2019 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone