Kleszczowa - przebudowa ulicy na odcinku od Ryżowej do Czereśniowej

Kleszczowa - przebudowa ulicy na odcinku od Ryżowej do Czereśniowej

Ulica Kleszczowa położona jest w dzielnicy Włochy pomiędzy węzłem Łopuszańska a skrzyżowaniem ulic Ryżowej, Chrobrego oraz Solińskiej. Ulica jest drogą wojewódzką klasy G, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h i jest nadrzędna wobec ulic poprzecznych.  Jedyna sygnalizacja świetlna na przebiegu Kleszczowej znajduje się na jej skrzyżowaniu z ulicami Ryżową, Solipską i Chrobrego.

Kleszczowa ma jedną jednię o szerokości od 7 do 10 m, na której wytyczone są dwa pasy ruchu. Szerokość pasa drogowego zmienia się od 17 do 24 m. Wzdłuż ulicy po wschodniej stronie jest chodnik z betonu asfaltowego o szerokości od 1,5 m do 2 m. Z uwagi na spękania i nierówności nawierzchni oraz stan podbudowy ulica wymaga gruntownej przebudowy.

Cel przebudowy:

W ramach modernizacji ulicy na odcinku o długości 840 metrów wybudowana będzie nowa jezdnia, chodniki, powstanie droga dla rowerów oraz nowe wjazdy na posesje. Zmieni się także kształt skrzyżowań. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, wymienione oświetlenie drogowe oraz przebudowana infrastruktura teletechniczna kolidującą z nową drogą.

W wyniku przebudowy ulica Kleszczowa będzie miała jedną jezdnię o szerokości 7 m. Skrzyżowanie z ulicą Krańcową będzie miało formę ronda o średnicy 30 m z wyspą o średnicy 15 m i pierścieniem o szerokości 1,5 m. Jezdnia na rondzie będzie miała szerokość 6 m. Skrzyżowanie z ulicami Ryżową, Chrobrego i Solipską zaprojektowano jako rondo o średnicy 31 m z wyspą o średnicy 15 m i pierścieniem o szerokości 2 m. Jezdnia na rondzie będzie miała szerokość 6 m. Skrzyżowanie Kleszczowej z ulicami Dojazdową i Płomyka zaprojektowano tak aby wydzielić pas do skrętu w lewo, w kierunku istniejącej stacji paliw.

Dzięki przebudowie przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione do zatok. Zwiększy to przepustowość drogi w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem, czyli przystankami autobusowymi zlokalizowanymi na jezdni.

Wzdłuż ulicy Kleszczowej zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości od 2 m do 2,5 m, a po północnej stronie przylegającą do chodnika drogę dla rowerów.

Dla zabudowy jednorodzinnej znajdującej się po obu stronach ulicy zaprojektowano wjazdy bramowe o szerokości dostosowanej do szerokości bramy.

Plan sytuacyjny znajduje się w pliku PDF.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone