Jerozolimskie, Łopuszańska - budowa trzypoziomowego węzła

Jerozolimskie, Łopuszańska - budowa trzypoziomowego węzła

Przedmiotem inwestycji była budowa węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską wraz z przebudową ulicy Krańcowej w dzielnicy Włochy. Był to kolejny etap trwającej od kilku lat modernizacji Al. Jerozolimskich. 

Budowę węzła na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych zrealizowała firma STRABAG. Umowa została podpisana w maju 2009 roku na kwotę ok. 160 milionów złotych i przewidywała zakończenie prac w ciągu 24 miesięcy. Dzięki przebudowie skrzyżowanie Alej Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską zostało przebudowane na bezkolizyjne.

Powstały węzeł ma trzy poziomy. Długość przebudowanego odcinka Alej Jerozolimskich wynosi 656 m, w tym w wykopie (w konstrukcji wanny żelbetowej) 226 m. Dwie jezdnie główne (w ciągu Alej Jerozolimskich) mają po trzy pasy ruchu. Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich, Łopuszańskiej i Kleszczowej w poziomie terenu powstało rondo, a nad nim dwie estakady o długości 225 i 206 m. Jedna prowadzi z Łopuszańskiej w lewo w Aleje Jerozolimskie, a druga z Alej Jerozolimskich z kierunku od Pruszkowa w prawo w ulicę Łopuszańską. Wybudowane zostały chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 3 km, ustawiono ekrany akustyczne o wysokości od 4 do 6 m.

W ramach inwestycji na odcinku 356 m przebudowana została też ulica Krańcowa – powstały miejsca parkingowe i dodatkowe pasy do skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Po wschodniej stronie ulicy Łopuszańskiej wybudowana została jezdnia zbiorcza, łącząca ulicę Światową z ulicą Jutrzenki.

Przebudowane Aleje Jerozolimskie już wkrótce będą nową trasą wyjazdową z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Łopuszańską Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje trasę Salomea-Wolica, czyli właśnie nowy wyjazd z miasta. Droga rozpocznie się w węźle Salomea, położonym w Alejach Jerozolimskich ok. 600 m od ul. Łopuszańskiej i dalej pobiegnie w kierunku Wolicy, gdzie podzieli się na dwie trasy – S7 do Krakowa i S8 do Katowic.

Projekt: Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone

Wizualizacja węzła

Modernizacja Al. Jerozolimskich