Jana Pawła II - budowa drogi rowerowej

Jana Pawła II - budowa drogi rowerowej

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Śródmieście po zachodniej stronie al. Jana Pawła II i dotyczy odcinka ulicy pomiędzy rondem ONZ a al. "Solidarności". Prace polegać będą na budowie drogi rowerowej oraz remoncie fragmentu istniejącego chodnika dla pieszych. Zakres robót nie obejmuje budowy przejazdów przez skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Grzybowską, Elektoralną, Ogrodową i al. "Solidarności". Przejazdy powstaną w ramach planowanej przez Tramwaje Warszawskie przebudowy torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II - budowa drogi rowerowej al. Jana Pawła II. Nawierzchnia nowej drogi rowerowej ma być wykonana z asfaltu. Jedynie w rejonie przejazdów przez skrzyżowania tymczasowo ułożona zostanie kostka betonowa. Zostanie ona zastąpiona nawierzchnią asfaltową w trakcie robót prowadzonych na zlecenie Tramwajów Warszawskich.

Szerokość drogi na odcinkach dwukierunkowych wyniesie 2,5 m, na odcinkach jednokierunkowych 1,5 m. Dzięki inwestycji ma powstać ciąg rowerowy przebiegający wzdłuż ul. Prostej i al. Jana Pawła II.

Inwestycja zakończy się w czerwcu 2015 r. Wykonawcą robót jest firma Delta SA. Koszt inwestycji to ok. 840 tys. zł.

Budowa ścieżki zakończyła się w sierpniu 2015 r., a udostępnienie do ruchu we wrześniu 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone