Jagiellońska - budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy

Jagiellońska - budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy

Budowa ścieżki rowerowej w dzielnicy Praga Północ o długości około 1700 m i szerokości 2,5 m ma na celu rozbudowę istniejącej sieci dróg przeznaczonych dla rowerów. Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest na odcinku od ul. Św. Cyryla i Metodego do ronda Stefana Starzyńskiego. Na odcinku od Solidarności do ulicy Ratuszowej droga dla rowerów poprowadzona jest po wschodniej stronie, natomiast dalej w kierunku ronda Starzyńskiego po zachodniej stronie ulicy, wzdłuż ogrodzenia ZOO. Równolegle z budowaną drogą dla rowerów wykonany został nowy chodnik, dzięki któremu piesi poruszają się w większej odległości od jezdni. Tym samym poprawione zostało ich bezpieczeństwo. 

Na niemal całym odcinku droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej wykonana jest z odstępem od chodnika z kostki betonowej. Jedynym miejscem oprócz skrzyżowań, w którym będzie występować przeplatanie ruch pieszego i rowerowego, będą okolice przystanku komunikacji miejskiej znajdującego się w pobliżu pl. Hallera.

W ramach tej inwestycji przebudowano fragment sieci trakcyjnej w okolicach skrzyżowania z ul. Ratuszową, a wzdłuż ul. Jagielońskiej wymienione zostały oprawy w istniejących lampach, by oprócz oświetlenia jezdni, zapewnić także oświetlenie nowo budowanej drogi dla rowerów. Ponadto wykonane zostały azyle dla pieszych przy rondzie Starzyńskiego oraz przy skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Jagielońskiej. 

Przebudowana została również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Ratuszową, co pozwoli uwzględnić dodatkowy potok ruchu. Projektant zadbał też o to, by studzienki kanalizacyjne nie były umieszczone na środku budowanej ścieżki rowerowej, co poprawi komfort korzystania z niej.

Roboty budowlane prowadził Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone