Głębocka - rozbudowa ulicy na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Głębocka - rozbudowa ulicy na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka. Polegać będzie na przebudowie (rozbudowie) ul. Głębockiej na odcinku od ul. Magicznej do ul. Berensona.

ZAKRES PRAC

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę jednojezdniowej drogi klasy Z, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań, chodników, dróg rowerowych oraz zatok autobusowych. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. Berensona z ul. Kąty Grodziskie powstaną ronda. Ul. Lewandów zostanie połączona z ul. Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do ul. Głębockiej.  Łącznie wybudowanych zostanie około 2,3 km dróg.

Wybudowana lub przebudowana zostanie następująca infrastruktura: kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne, gazociąg, urządzenia wodne, wodociąg, sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Równolegle prowadzona będzie inwestycja MPWiK polegająca na budowie kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, kanalizacji ściekowej i tłocznej w ul. Berensona i Kąty Grodziskie oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Głębockiej i ul. Berensona.

WYKONAWCA

STRABAG Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

10.2017-11.2019

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 49 171 387,48 zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone