Gandhi - budowa ulicy

Inwestycja zlokalizowana jest na w dzielnicy Ursynów. Polega na budowie ul. Indiry Gandhi na odcinku 500 m - od ul. Pileckiego do ul. Płaskowickiej (do granicy rozwiązań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

Obecnie ulica ma nawierzchnię z płyt betonowych i kończy się ślepo przed ul. Płaskowickiej. W przyszłości w rejonie skrzyżowania ul. Gandhi i ul. Pileckiego powstanie Szpital Południowy, co stwarza konieczność poprawienia układu drogowego w tym rejonie Warszawy.

ZAKRES PRAC

Projekt zakłada budowę dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Polskie Drogi.  Na odcinku pomiędzy ul. Alternatywy a ul. Polskie Drogi wyznaczone zostaną miejsca postojowe. W pasie drogowym posadzone zostaną drzewa i krzewy.

Ul. Gandhi zapewni skomunikowanie z południową obwodnicą Warszawy oraz dojazd do dwóch ważnych placówek medycznych: Centrum Hematologii i Transfuzjologii oraz Szpitala Południowego, który powstaje w rejonie skrzyżowania z ul. Pileckiego.

WYKONAWCA

Strabag

TERMIN REALIZACJI

06.2017 - 07.2018

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 8 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone