Francuska, Paryska - przebudowa ciągu ulic

Francuska, Paryska - przebudowa ciągu ulic

Inwestycja zlokalizowana w dzielnicy Praga Południe. Projekt przebudowy obejmuje ciąg ulic: Francuską i Paryską od ronda Waszyngtona do Wersalskiej i Brukselskiej.

Podstawowa zmiana w geometrii ulicy polega na poszerzeniu jezdni z 9 do 11 m, co pozwala na wprowadzenie trzeciego pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniach, a pomiędzy nimi umożliwia na zlokalizowanie dwóch pasów do parkowania równoległego po obu stronach jezdni.

Tak jak dotychczas jezdnia będzie miała (poza skrzyżowaniami) po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Nowe rozwiązanie wprowadzone będzie natomiast na skrzyżowaniu Paryskiej, Wersalskiej i Brukselskiej – tu powstanie rondo.

Na całej długości ulic zachowano szpalery drzew po obu stronach na trawnikach o szerokości od 2 do 4 m. Pasy zieleni oddzielają ruch pieszy od ruchu samochodowego. Zaprojektowano zatoki autobusowe z betonu cementowego, zatoki postojowe z kostki granitowej koloru szarego, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych w kolorze grafitowym, wjazdy bramowe z szarej kostki granitowej. W kolorze ciemnografitowym będą nowe wiaty przystankowe, a także metalowe części ławek i koszy na śmieci, słupki, stojaki na rowery, płotki do zieleńców, poziome osłony drzew. Również słupy oświetleniowe będą w kolorze grafitowym. Umieszczone zostaną na nich po dwie oprawy – jedna na wysokości 9 m od strony jezdni, a druga na wysokości 6 m od strony chodnika.

Modernizację wykonuje konsorcjum firm: PPHU Efekt i ZUB Adrog za kwotę 25,8 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2010 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone