Estakady bielańskie - remont generalny

Estakady bielańskie - remont generalny

3 października 2008 r. pierwsi kierowcy wjechali na wyremontowaną, zachodnią estakadę bielańską. Wschodnia estakada została oddana do ruchu 30 listopada 2007. Tym samym Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wraz z wykonawcą, firmą Skanska, zakończył całą inwestycję ponad 2 miesiące przed terminem.

Estakady bielańskie to dwa równoległe obiekty o długości 819 i 814 m. Wybudowane ponad 30 lat temu kwalifikowały się wyłącznie do całkowitego wyburzenia i odbudowy. Prace na estakadach wykonawca rozpoczął w styczniu 2007 r. Do budowy zużyto 4000 ton stali konstrukcyjnej, 2000 ton stali zbrojeniowej i 10 000 m3 betonu.

Na estakadzie zachodniej zamontowane zostały ekrany akustyczne, zabezpieczające przed hałasem rejon Lasu Bielańskiego.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone