Dzieci Polskich - budowa połączenia dzielnic Wawer i Wesoła

Dzieci Polskich - budowa połączenia dzielnic Wawer i Wesoła

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Wawer. W pasie terenu przeznaczonym pod budowę al. Dzieci Polskich funkcjonowała droga z płyt MON, której parametry nie spełniały warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Nowa ulica powstała na odcinku ok. 350 m i przebiega przez tereny leśne stanowiące otulinę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (wyjątkiem jest odcinek ulicy ok. 60 m od skrzyżowania z ul. Kociszewskich, który przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Al. Dzieci Polskich połączona została z wybudowaną w 2011 r. ul. Nowoborkowską. Jezdnia ma szerokość 7 m, po obu jej stronach znajdują się chodniki o szerokości 2 m, a po północnej stronie dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

Wybudowany odcinek al. Dzieci Polskich połączył dzielnice Wawer i Wesoła i umożliwił uruchomienie komunikacji autobusowej w ciągu ulic: Graniczna - Nowoborkowska - al. Dzieci Polskich.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę al. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Kociszewskich do granicy z dzielnicą Wesoła została zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki 18.06.2014 r. na kwotę 2.564.550,00 zł. Termin realizacji inwestycji mija w grudniu 2015 r.

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki

LATA REALIZACJI

2014 -

KOSZT PRAC BUDOWLANYCH

2 564 550 zł

Inwestycja została oddana do użytku w maju 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone