Czerniakowska–bis - budowa ulicy na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej

Czerniakowska–bis - budowa ulicy na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Mokotów.

ZAKRES PRAC

W zakres wchodzi budowa dwujezdniowej drogi łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką. Długość ulicy to około 1,9 km. W pasie dzielącym jezdnie, na odcinku od ul. Planowanej Melomanów do ul. Planowanej Wschodniej, powstanie rezerwa na trasę tramwajową. Do czasu jej wybudowania rezerwa będzie przeznaczona pod pasy dla autobusów. W ramach zadania projektowane są cztery skrzyżowania pełne i dwa skrzyżowania tylko ze skrętami w prawo. Wzdłuż ul. Czerniakowskiej-bis wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe.

WYKONAWCA

Budimex

TERMIN REALIZACJI

04.2017 - 1.2019

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 39,5 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone