Cyrulików - przedłużenie przejścia podziemnego przy stacji PKP

Cyrulików - przedłużenie przejścia podziemnego przy stacji PKP

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Rembertów. Polega na budowie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów. Nowe przejście będzie połączone z istniejącym tunelem pod torami. Jego długość (co najmniej 26 m) ma uwzględnić planowane poszerzenie ulicy. Schody do przejścia będą zlokalizowane w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Cyrulików.

Istniejące przejście podziemne przebiega tylko pod torami i prowadzi do peronów oraz w stronę chodników znajdujących się wzdłuż ul. Cyrulików. W rejonie skrzyżowania ul. Cyrulików z al. gen. Chruściela „Montera”, przejścia zlokalizowane są już na jezdni. Wybudowanie przejścia podziemnego zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Likwidacja przejść naziemnych przyczyni się natomiast do większej płynności ruchu samochodowego w rejonie skrzyżowania.

Roboty budowlane zostały zakończone, trwa pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja została oddana do użytku w lipcu 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone