Borkowska - budowa ciągu ulic: Borkowska, Nowoborkowska, Graniczna

Borkowska - budowa ciągu ulic: Borkowska, Nowoborkowska, Graniczna

Rozbudowa ciągu ulic: Borkowskiej, Nowoborkowskiej i Granicznej w dzielnicy Wesoła od granicy między dzielnicami Wawer i Wesoła do ronda przy ul. Jana Pawła II.

Ul. Borkowska była zbudowana z płyt żelbetowych o szerokości 3 m i przylegała do terenów leśnych. Pas ul. Nowoborkowskiej stanowiły łąki i nieużytki z pojedynczymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, zaś odcinek w pobliżu ronda przy ul. Jana Pawła II był drogą gruntową. Ulica Graniczna przebiegała w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Celem inwestycji była budowa ulicy powiatowej o parametrach drogi zbiorczej, o przekroju 1x2 pasy ruchu z jezdnią o szerokości 7,0 m, z obustronnymi ciągami pieszymi i  dwukierunkową, asfaltową ścieżką rowerową o szerokości 2 m. Umowa na przebudowę ulicy została podpisana 11 października 2010 roku na kwotę 7,7 mln złotych. Nowa jezdnia gotowa była we wrześniu 2011 roku. 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone