17 Stycznia, Cybernetyki – wiadukt nad torami PKP, poszerzenie i modernizacja ciągu ulic

17 Stycznia, Cybernetyki – wiadukt nad torami PKP, poszerzenie i modernizacja ciągu ulic

Inwestycja zlokalizowana na terenie dzielnic Włochy oraz Mokotów i obejmuje ciąg ulic: Cybernetyki i 17 Stycznia od ul. Rzymowskiego do ul. Żwirki i Wigury. Jej realizacja umożliwiła połączenie al. Krakowskiej z ul. Rzymowskiego, a równoległe usytuowanie do ciągu ul. Hynka - Sasanki - Marynarskej - fragmentu obwodnicy miejskiej, pozwoli jej zachować charakter drogi lokalnej. Funkcje tranzytowe obsługiwane będą bowiem przez obwodnicę miejską.

W rejonie prac budowlanych zbiegają się inwestycje komunikacyjne czterech inwestorów: ZMID, GDDKiA, PKP i P.P. Porty Lotnicze.

W ramach inwestycji wybudowane dwie jezdnie o szerokości po 7 m. Taki sam przekrój ma wiadukt nad torami PKP oraz nad budowaną trasą N-S (w gestii GDDKiA). Projekt uwzględnił również wykonanie chodników po obu stronach jezdni oraz budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej.

Na wybudowanym ciągu komunikacyjnym powstały skrzyżowania z następującymi ulicami: Rzymowskiego, Cybernetyki, Obrzeźną. Skrzyżowania z ulicami Postępu oraz Wirażową zaprojektowano jako ronda dwupasowe o średnicy 40 m. Z ulicy Wynalazek możliwy jest jedynie skręt w prawo natomiast z ul. Taśmowej skręt w prawo oraz bezkolizyjnie w lewo poprzez łącznik pod projektowanym wiaduktem.

Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2009 r, a zakończone we wrześniu 2011. Przebudowę, której koszt wyniósł 77 mln zł, wykonała firma Budimex - Dromex.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone