Trasa Łazienkowska -rozbudowa wiaduktów nad Agrykolą

Trasa Łazienkowska -rozbudowa wiaduktów nad Agrykolą

Wiadukty zlokalizowane są w ciągu Trasy Łazienkowskiej w dzielnicy Śródmieście nad Parkiem Agrykola i rondem Stanisława Sedlaczka (skrzyżowanie ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat).

Zaprojektowane zostały jako dwa bliźniacze żelbetowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich wynosi 392 m, szerokość jezdni po 10,5 m. Wybudowano je wraz z Trasą Łazienkowską w 1974 r.

W 2015 r. Politechnika Warszawska wykonała na zlecenie ZMID ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. Z opracowania wynika, że po 41 latach eksploatacji, kondycja obiektów jest niedostateczna. Decyduje o tym przede wszystkim zły stan ustroju nośnego filarów rozdzielczych, dylatacji podłużnej, izolacji pomostu oraz odwodnienia. Aby powstrzymać dalszą degradację, konieczne jest wykonanie remontu wiaduktów. Autorzy ekspertyzy rekomendują rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw. Pozwoli to na uzyskanie większej trwałości i estetyki, ale również na podniesienie nośności z klasy D na klasę A oraz eliminację dylatacji podłużnej i rozsunięcie wiaduktów.

W drugim etapie inwestycji planuje się zagospodarowanie przestrzeni pod wiaduktami. Planowane jest tam wykonanie m.in. plenerowej siłowni do treningu aerobowego i rehabilitacyjnego, plenerowej siłowni do treningu kalistenicznego i parkour, skateparku, mini boiska do gry w piłkę nożną, strefy zabawy dla dzieci.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2015-2022 r. 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone

Trasa Łazienkowska - wiadukty nad Agrykolą

Informacje dotyczące remontu kapitalnego wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli.