Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy m.st. Warszawy

Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy m.st. Warszawy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Ursynów.

Planowana rozbudowa ul. Karczunkowskiej ma na celu poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drodze poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego oraz zapewnienie przejść dla pieszych. Istniejąca jezdnia ma zostać poszerzona do 6,5 m. Po obydwu stronach drogi przewidziano chodniki a po stronie południowej dwukierunkową drogę rowerową.

Prace koncepcyjne dotyczą dwóch odcinków ulicy:

  • od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (185 m)

  • oraz od wiaduktu kolejowego do ul. Puławskiej (ok. 1315 m).

Powstający obecnie w ciągu ul. Karczunkowskiej wiadukt kolejowy jest inwestycją realizowaną przez PKP PLK SA.

 

Koncepcja zakłada także wymianę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę przystanków autobusowych i przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi standardami projektowania i dostępności. Planowana w koncepcji droga rowerowa zapewnia połączenie ze: szlakiem rowerowym w rejonie projektowanej trasy S7, drogą rowerową na powstającym wiadukcie kolejowym oraz projektowanymi rozwiązaniami rowerowymi wzdłuż ul. Puławskiej.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone