Rozbudowa ul. Janowieckiej na odcinku od ul. Swojskiej do granicy m.st. Warszawy

Rozbudowa ul. Janowieckiej na odcinku od ul. Swojskiej do granicy m.st. Warszawy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek.

Koncepcja rozbudowy ul. Janowieckiej obejmuje odcinek o długości ok. 1,55 km, zmianę lokalizacji skrzyżowania z ul. Swojską poprzez budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 200 m, włączającego ulicę Janowiecką w skrzyżowanie z ulicami: Swojską i Bardowskiego, rozbudowę istniejącego przebiegu ul. Janowieckiej do granic m.st. Warszawy oraz przebudowę istniejącego, nieutwardzonego fragmentu tej ulicy w rejonie działek ew. nr 86 i 87 z obrębu 41-102.

Opracowano 4 warianty rozwiązań koncepcyjnych ulicy, które różnią się przede wszystkim sposobem organizacji ruchu samochodowego i rowerowego.

W kształtowaniu przestrzeni publicznej przyjęto jako kryterium podstawowe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego z jednoczesnym zachowaniem idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z zamierzonych celów było ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych.

Opracowana koncepcja ma posłużyć do oszacowania kosztów realizacji inwestycji i podjęcia dalszych działań zmierzających do wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej rozbudowę ulicy.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone