Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka

Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Białołęka.

W ramach zadania przewiduje się m.in.:

1. rozbudowę ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Ketlinga

Przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę oświetlenia i odwodnienia drogi.

Łączna długość drogi to ok. 3,8 km.

2. rozbudowę ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka – Zdziarska

Odcinek ul. Zdziarska - ul. Berensona - przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), budowę zatok autobusowych, oświetlenia i odwodnienia drogi.

Łączna długość drogi to ok. 2 km.

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Ostródzka-Zdziarska - przyjęte założenia zakładają budowę małego ronda, chodników oświetlenia i odwodnienia drogi.

3. przebudowę (rozbudowę) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna – ul. Kasztanowa

4. rozbudowę ciągu ulic: Kołacińska - Szynowa.

Ul. Szynowa - przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, chodników, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi.

Łączna długość drogi to ok. 0,65 km.

Ul. Kołacińska - przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), budowę przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na jezdni, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi.

Łączna długość drogi to ok. 1,45 km.

 

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2017-2021 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone