Grójecka, Harfowa, Racławicka - przebudowa skrzyżowania ulic

Grójecka, Harfowa, Racławicka - przebudowa skrzyżowania ulic

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Ochota i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Ul. Grójecka jest drogą dwujezdniową, wojewódzką klasy G. W jej pasie dzielącym znajduje się torowisko tramwajowe. Po obu stronach przebiegają chodniki, nie ma natomiast ścieżek rowerowych. Ul. Harfowa to droga klasy L, jednojezdniowa, bez ciągów pieszych i rowerowych. Ul. Racławicka – droga klasy Z, jednojezdniowa z ciągiem pieszym po północnej stronie.

Skrzyżowanie ulic Grójecka-Harfowa-Racławicka jest obecnie skrzyżowaniem czterowylotowym bez sygnalizacji świetlnej. Obie jezdnie ulicy Grójeckiej są trzypasowe. Lewe pasy umożliwiają zawracanie przed skrzyżowaniem. Miejsca do zawracania zlokalizowane są w odstępie ok. 40 m a pomiędzy nimi znajduje się przejście dla pieszych. Wloty ulic podporządkowanych: Harfowej i Racławickiej obsługują tylko skręty w prawo. Duże natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania utrudnia bezpieczne i wygodne korzystanie z drogi zarówno pieszym jak kierowcom. W rezultacie często dochodzi do wypadków oraz kolizji.

Na skrzyżowaniu powstanie sygnalizacja świetlna, obustronne chodniki oraz drogi rowerowe. W projekcie przewidziano także etapowe rozwiązania umożliwiające w przyszłości podłączenie do skrzyżowania południowej jezdni ul. Racławickiej. Po przebudowie zmieni się lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej. Przebudowanych ma być ok. 320 m istniejącej jezdni.

Zakres prac, które zostaną wykonane obejmie:

  • roboty drogowe związane z przebudową skrzyżowania ulic
  • budowa sygnalizacji świetlnej,
  • budowa chodników,
  • budowa ścieżek rowerowych,
  • budowa zatok autobusowych
  • budowa oświetlenia
  • przebudowa infrastruktury technicznej.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2015-2019 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone