Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych wraz z modernizacją wiaduktu nad ul. Paryską

Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych wraz z modernizacją wiaduktu nad ul. Paryską

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Praga Południe i polega na budowie ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej, wymianie nawierzchni oraz modernizacji wiaduktu nad ul. Paryską.

Obowiązek budowy ekranów wynika z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzone badania wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, spowodowanego eksploatacją drogi. W celu jego obniżenia, autorzy ekspertyzy zalecają zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na badanym odcinku al. Stanów Zjednoczonych do 50 km/h, wymianę nawierzchni na tzw. cichą, budowę ekranów, a także podwyższenie tych istniejących.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2016-2025 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone