Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych

Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Praga Południe.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi klasy L (lokalnej) na odcinku od ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych (w korytarzu planowanej al. Tysiąclecia) o przekroju jednojezdniowym z uwzględnieniem dobudowy jezdni/torowiska tramwajowego. Poza jezdniami mają powstać rozwiązania dla ruchu rowerowego oraz pieszego. W ramach inwestycji drogowej zostanie zabezpieczona rezerwa terenowa pod planowaną do realizacji trasę tramwajową do osiedla Gocław.

Podstawą opracowania projektowego będą rozwiązania ujęte w opracowaniu własnym Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na prace przygotowawcze w latach 2019-2020 r.

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone