Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)

Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Targówek.

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Planowana jest budowa ciągu ulic obejmująca m.in.: przebudowę ul. Codziennej (na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Figara) przebudowę ul. Figara, realizację nowego odcinka od ul. Figara do ul. Łokietka, przebudowę ul. Władysława Łokietka i ul. Pratulińskiej.

Łączna długość inwestycji to ok. 2,4 km. Z opracowania wyłączone zostanie skrzyżowanie ul. Nowotrockiej z ul. Władysława Łokietka, które zostanie opracowane w ramach budowy ul. Nowotrockiej - odcinek od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę jednojezdniowej drogi klasy zbiorczej (Z) z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku (1x2). W ul. Łokietka na odcinku od ul. Gilarskiej do ul. Jórskiego przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Liczba pasów ruchu w rejonie skrzyżowań dostosowana będzie do przewidywanych potrzeb. W ramach zadania powstaną obustronne chodniki dla pieszych oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Nastąpi też przebudowa skrzyżowań oraz infrastruktury kolidującej z planowaną drogą.

 

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2020 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone