Anielewicza – budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Okopowa – skwer Brandta

Anielewicza – budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Okopowa – skwer Brandta

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnic Śródmieście i Wola i polega na budowie drogi rowerowej w ul. Anielewicza na odcinku od ul. Okopowej do skweru Brandta.

Ul. Anielewicza jest drogą powiatową kategorii Z (zbiorcza).

Celem inwestycji jest połączenie komunikacyjne istniejących w tym rejonie dróg rowerowych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie obustronnej drogi dla rowerów w istniejącym pasie drogowym ul. Anielewicza jako wydzielone pasy w jezdni lub jako niezależny ciąg rowerowy zlokalizowany poza jednią. Obecnie, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez jednostki miejskie analizy wpływu inwestycji na istniejące w ul. Anielewicza oraz ulic przylegających natężenie ruchu drogowego, wariant realizacyjny przedsięwzięcia nie został przesądzony.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2017-2019.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone