Poprawa jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych

Poprawa jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych

W latach 2017-2018 na terenie m.st. Warszawy zostanie utwardzonych kilkanaście kilometrów lokalnych dróg gruntowych w ramach Programu poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych.

Założenia programu:

  • Władze dzielnic poproszone zostały o wskazanie na swoim terenie dróg gruntowych posiadających kategorię drogi publicznej gminnej, które powinny w pierwszej kolejności zostać utwardzone;
  • Utwardzenie dróg polegać będzie na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników, itp. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na szybkie poprawienie jakości dojazdu do posesji i osiedli mieszkaniowych;
  • Zgłoszone przez dzielnice drogi zostaną zweryfikowane pod względem własności terenu, parametrów technicznych, warunków gruntowych oraz planowanych inwestycji np. budowy oświetlenia, wodociągu, kanalizacji, itp.

Planowane jest utwardzenie około 60 dróg w 13 dzielnicach. 

W 2017 roku wykonane zostały: 

Bielany 

1.      ul. Palisadowa 

2.      ul. Tytułowa 

Ursynów 

1.      ul. 11 KUD w rejonie ul. Relaksowej  

2.      ul. Rataja  

Wola 

1.      ul. Dobrogniewa 

Wawer 

1.      ul. Gierdawska  

2.      ul. Burzliwa  

3.      Ciąg ulic: Bodo, Bardiniego, Smosarskiej, Borysławskiej  

4.      ul. I Poprzeczna  

Wilanów  

1.      ul. Ruczaj etap I  

2.      ul. 31 KUD 

3.      ul. Łącznicza  

Włochy  

1.      Droga bez nazwy od ul. N Skraju do ul. Zbiorowej  

2.      ul. Wiktoryn  

3.      ul. Działkowa  

Mokotów 

1.       ul. Łucznicza  

2.       ul. Ku Wiśle  

Targówek 

1.      ul. Czarna Droga  

Białołęka  

1.      ul. Pszeniczna 

2.      ul. Semaforowa od ul. Karnickiej  

3.      ul. Karnicka  

4.      ul. Myśliwska  

Rembertów  

1.      ul. Strycharska  

2.      ul. Buchalteryjna  

3.      ul. Kuglarska  

Wesoła 

1.      ul. Mazowiecka  

2.      ul. Wschodnia

W 2018 roku wykonane zostaną: 

Białołęka:  

1.      ul. Inowłodzka  

2.      ul. Jarzębinowa 

3.      ul. Platanowa  

4.      ul. Raciborska  

5.      ul. Szamotulska  

6.      ul. Wojdyńska  

7.      ul. Ornecka  

8.      ul. Fortel etap II 

Praga-Południe 

1.      ul. Makowska  

2.      ul. Garwolińska łącznik w rejonie ul. Makowskiej  

Wilanów  

1.      ul. Ruczaj etap II 

2.      ul. Gąsek  

Włochy  

1.      ul. Foliałowa  

2.      ul. Struga  

Rembertów 

1.      ul. Paderewskiego  

2.      ul. Pastuszków  

Wawer 

1.      ul. Rejowiecka  

2.      ul. Ciekawa 

3.      ul. Lubuska 

4.      ul. Radoszycka 

Wesoła  

1.      ul. Szeroka  

2.      ul. Poezji  

3.      ul. Literacka  

4.      ul. Liryczna  

5.      ul. Rodziewiczówny  

6.      ul. Fraszka  

7.      ul. Rembertowska  

Targówek  

1.      ul. Bystra  

2.      ul. Jesiotrowa 

Ursynów 

1.      ul. Muchomora 

Ursus  

1.      ul. Brodatego

 

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

TERMIN REALIZACJI

2017 - 2018 r.

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 20 mln zł