Marsa, Żołnierska - III etap przebudowy ciągu ulic

Marsa, Żołnierska - III etap przebudowy ciągu ulic

Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic: Marsa (Praga Południe) - Żołnierska (Rembertów) od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

ZAKRES PRAC

W zakres zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

Realizacja inwestycji została podzielona na trzy etapy:

etap I: ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej; budowa zakończona w 2013 r.,

etap II: budowa dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowa wiaduktów nad torami kolejowym, ul. Strażacką oraz na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków,

etap III: budowa drugiej estakady, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2022 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone