Marsa, Żołnierska - II etap przebudowy ciągu ulic

Marsa, Żołnierska - II etap przebudowy ciągu ulic

Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic: Marsa (Praga Południe) - Żołnierska (Rembertów) na odcinku o długości 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

ZAKRES PRAC

W zakres zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego    

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy:

 • etap I: ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej,
 • etap II: budowa dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowa wiaduktów nad torami kolejowym, ul. Strażacką oraz  na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków.

W ramach II etapu powstaną:

 • dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk,
 • prawie 600-metrowa estakada prowadząca ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
 • kładka dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską, łącząca tereny leśne z osiedlem Wygoda,
 • dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej nr 2 Warszawa- Terespol,
 • dwa wiadukty w ciągu ul. Żołnierskiej na węźle z ul. Strażacką,
 • druga jezdnia ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granicy miasta,
 • dwa wiadukty nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków w ciągu ul. Żołnierskiej,
 • chodnik i droga rowerowa wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej.

WYKONAWCA

Metrostav SA

TERMIN REALIZACJI

03.2016 - 03.2019

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość prac budowlanych - 155 mln zł.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 216 962 603,44 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 196 624 892,96 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 167 131 159,01 PLN

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone