Budowa wind przy wiadukcie mostu Poniatowskiego

Budowa wind przy wiadukcie mostu Poniatowskiego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście.

Celem inwestycji jest umożliwienie korzystania z wiaduktu Księcia J. Poniatowskiego w Warszawie przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.

Planowane jest wykonanie wind w trzech lokalizacjach:

  • cztery windy w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego, które umożliwią obsługę komunikacyjną z poziomu wiaduktu z tunelem pod jezdnią wiaduktu. Tunel łączy komunikacyjnie poziom jezdni po obu stronach trasy Wybrzeża Kościuszkowskiego z przystankiem tramwajowym na wiadukcie.
  • dwie windy w rejonie stacji kolejowej PKP Powiśle, które będą zamontowane wewnątrz istniejących wieżyc wiaduktu, umożliwiając obsługę komunikacyjną z poziomu al. 3 Maja ze stacją PKP Powiśle oraz chodnikiem na wiadukcie.
  • dwie windy w rejonie ul. Solec, które zostaną zainstalowane wewnątrz istniejących wieżyc wiaduktu, umożliwiając obsługę komunikacyjną z poziomu ul. Solec z chodnikiem na wiadukcie.

Lokalizacja wind nie zmieni zagospodarowania terenu oraz zewnętrznej architektury obiektu.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2017-2021 r.