Zmiany w ruchu na Marynarskiej

W sobotę 4 sierpnia o godz. 18.00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Marynarskiej. Północna jezdnia zostanie zamknięta, a ruch odbywał się będzie po jezdni południowej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Od zachodu ul. Marynarską będzie można jechać prosto i skręcić w prawo w ul. Wynalazek, natomiast od wschodu będzie możliwa jazda tylko na wprost. Jadący z ul. Postępu i ul. Wynalazek będą mogli skręcić wyłącznie w prawo. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 2 września.

Dodatkowo w weekend 4 – 5 sierpnia na ul. Wołoskiej (pomiędzy ul. J.P. Woronicza a ul. Marynarską) nie będą kursowały tramwaje. W tym czasie rozjazd umożliwiający dwukierunkowy ruch tramwajów, zlokalizowany obecnie na ul. Marynarskiej za rondem Unii Europejskiej, zostanie przeniesiony na ul. Wołoską w rejon skrzyżowania z ul. Domaniewską. Od poniedziałku (6 sierpnia) tramwaje linii 31 będą kończyły swoją trasę przy ul. Domaniewskiej. Zmiany w organizacji ruchu i powiększenie placu budowy pozwolą rozpocząć prace przy budowie jednej z podpór wiaduktu w ul. Postępu oraz podpory kładki dla pieszych przy ul. Wynalazek – fundamenty i filary powstaną w miejscu obecnie użytkowanej jezdni. Przeniesienie ostatniego przystanku tramwajowego umożliwi zaś wybudowanie połączenia pomiędzy istniejącym torowiskiem a budowanym odcinkiem torów w kierunku pętli Służewiec.

3 września ma zostać przywrócony ruch tramwajowy na ul. Marynarskiej na odcinku od ronda Unii Europejskiej do pętli Służewiec, przy węźle z trasą S79.