Zmiany w rejonie ul. Marynarskiej

W rejonie ul. Marynarskiej w związku z trwającą inwestycją wprowadzono w ostatnich dniach dodatkowe rozwiązania usprawniające ruch pieszy i samochodowy. Na wysokości stacji benzynowej w ul. Postępu wytyczone zostało nowe przejście dla pieszych. Na jezdni pojawiły się także progi spowalniające. Na ul. Marynarskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wynalazek wprowadzony został zakaz zawracania, który ma wpłynąć na usprawnienie przejazdu ul. Marynarską na wprost.