Zmiany na ul. Marynarskiej

30 września o godz. 22:00 w ul. Marynarskiej i Postępu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Do dwóch pasów zwężona zostanie północna jezdnia ul. Marynarskiej, ruch na południowej będzie odbywał się bez zmian. Węziej będzie też na ul. Postępu – kierowcy będą mieli tu do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Niemożliwy będzie skręt z ul. Marynarskiej w lewo i w prawo w ul. Postępu, z ul. Postępu w lewo w ul. Marynarską, a także z ul. Marynarskiej w lewo w ul. Wynalazek.

Aby zmniejszyć niedogodności związane z ograniczeniami w ruchu, wprowadzone zostaną też zmiany na obszarze sąsiadującym z budową. Wyznaczony zostanie skręt w lewo z ul. Cybernetyki w ul. Rzymowskiego, z dwóch pasów będzie można skręcać z południowego wlotu ul. Wołoskiej w ul. Domaniewską, ronda na skrzyżowaniu ul. Cybernetyki i ul. Postępu oraz Cybernetyki, Wirażowej i 17 Stycznia zostaną przeorganizowane na turbinowe. Na jezdni ul. Wołoskiej wyznaczone będą buspasy – od skrzyżowania z ul. Woronicza do ronda Unii Europejskiej oraz od ul. Domaniewskiej do ul. Woronicza w przeciwnym kierunku. By usprawnić przejazd przez rondo Unii Europejskiej, zmienione zostaną programy sygnalizacji świetlnej. Przez cały czas trwania budowy utrzymane będą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku w ul. Marynarskiej oraz po jednym w ul. Postępu.

W pierwszym etapie prac przebudowana zostanie infrastruktura podziemna: sieć ciepłownicza, wodociągowa, gazowa, sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. To umożliwi przystąpienie do budowy torowiska w nowym śladzie oraz północnej jezdni ul. Marynarskiej, chodników i ścieżki rowerowej w docelowym układzie. Zakończenie tego etapu nastąpi latem 2017 r. Wówczas przywrócony zostanie ruch tramwajowy do pętli Suwak oraz drogowy po północnej stronie ul. Marynarskiej.