Zmiany na Marynarskiej i Postępu

25 czerwca ok. godz. 7.00 zamknięty zostanie przejazd ul. Postępu na wprost przez skrzyżowanie z ul. Marynarską. Od ul. Domaniewskiej można będzie dojechać do skrzyżowania z ul. Marynarską i skręcić w prawo albo zawrócić pod wiaduktem przed skrzyżowaniem. Po południowej stronie możliwy będzie tylko skręt w prawo z ul. Marynarskiej w ul. Postępu w kierunku Cybernetyki. Od strony ul. Cybernetyki nie będzie dojazdu do ul. Marynarskiej. Wykonawca robót wybuduje w tym czasie fragment pasa dzielącego pomiędzy jezdniami ul. Marynarskiej i wloty ul. Postępu w docelowym układzie. Zdjęte zostaną płyty betonowe poszerzające jezdnię do dwóch pasów, wybudowane będą brakujące odcinki chodnika, ścieżki rowerowej, trawnika, położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. W weekend 5-7 lipca ul. Postępu przy skrzyżowaniu z Marynarską będzie całkowicie zamknięta. Na 7 lipca planowane jest otwarcie wschodniej jezdni ul. Postępu po stronie południowej. Dzięki temu będzie można skręcić z ul. Postępu od strony Cybernetyki w prawo w Marynarską. Do 11 lipca utrzymane zostanie zwężenie Marynarskiej, by można było dokończyć prace brukarskie w pasie rozdziału.