Zamknięcie ul. Postępu

Od 17 sierpnia od godz. 20.00 do 19 sierpnia do godz. 24.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Postępu pomiędzy ul. Marynarską a stacją paliw. Objazd zamkniętego fragmentu ul. Postępu zostanie poprowadzony ulicami Domaniewską i Wołoską. Taka organizacja ruchu będzie wprowadzana również w kolejne weekendy do końca miesiąca. W tym czasie zamontowane zostaną belki nad torami budowanej estakady w ciągu ul. Postępu.