Wykonawca ronda na Białołęce wybrany

Wybrany został wykonawca przebudowy skrzyżowania ul. Zdziarskiej i Ostródzkiej. Prace wykona firma Planeta, a ich koszt to 8,5 ml zł. Skrzyżowanie ma być gotowe w przeciągu 14 miesięcy od podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na skrzyżowaniu ma powstać rondo, a na wszystkich jego wlotach wytyczone będą przejścia dla pieszych. Poza jezdniami wybudowane zostaną m.in.: odwodnienie drogi, nowe oświetlenie uliczne oraz chodniki. Pojawi się także nowa zieleń.  Przebudowa drogi połączona została z inwestycją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, polegającą na budowie kanalizacji ściekowej.