Wyburzanie pierwszych łącznic Trasy Łazienkowskiej

29 czerwca rozpoczęły się rozbiórki dwóch pierwszych łącznic na węźle Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady - wjazdowej z Wisłostrady od strony Wilanowa na most w kierunku Pragi i wjazdowej z Wisłostrady od strony Żoliborza również w kierunku Pragi. W pierwszej kolejności sfrezowana została stara nawierzchnia, zdemontowane krawężniki i balustrady. Wyburzanie estakad potrwa około trzech tygodni. Potem wykonawca przystąpi do ich odbudowy.