Wieści z budowy ulicy Nowolazurowej

Budowa ulicy Nowolazurowej od węzła w Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego trwa na całej długości liczącego 2600 metrów odcinka. Powstające nowe przejście podziemne zlokalizowane w rejonie ulicy Zapustnej ma już wybetonowane ściany a wykonawca przygotowuje się do betonowania stropu. Na schodach przejścia układana jest izolacja. W tym rejonie trwa także inwestycja SPEC S.A. w postaci budowy nowej magistrali sieci ciepłowniczej. Trasa magistrali częściowo przebiega w liniach rozgraniczających ul. Nowolazurowej dlatego roboty ciepłownicze są prowadzone w koordynacji z firmą Strabag.

W związku z budową dwóch niezależnych nitek wiaduktu drogowego, które umożliwią przejazd ulicą Nowolazurową nad linią kolejową Warszawa- Katowice zlikwidowany został wyjazd z ulicy Tynkarskiej w kierunku Ursusa, kolidujący z podporami wiaduktu. W tej chwili trwa tam wykonywanie nasypu przyczółka wiaduktu. Równolegle na obydwu nitkach wiaduktu postępują także prace konstrukcyjne. Elementy ustroju nośnego są szalowane, zbrojone a następnie betonowane, sprężane i nasuwane w linii przyszłej jezdni. Gotowe są już 3 z 9 przęseł każdego wiaduktu.

Kolejny duży element nowej drogi to tunel, którym ulica Nowolazurowa przebiegać będzie pod linią kolejową PKP Warszawa – Poznań. Zakończyła się już przebudowa napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 KV, która kolidowała z budową tunelu. Przed nasypem kolejowym od strony centrum handlowego powstaje stanowisko nasuwcze, na którym zostanie wykonany żelbetonowy korpus tunelu. Pod koniec wakacji rozpocznie się operacja umieszczania korpusu w docelowym miejscu, czyli w nasypie przebiegającym pod linią kolejową. Przyjęta technologia pozwoli maksymalnie skrócić czas wyłączenia linii kolejowej z eksploatacji. U wylotu tunelu budowana jest kładka dla pieszych nad ulicą Nowolazurową, która umożliwi dojście do stacji PKP Warszawa – Ursus Północny. Gotowe są już wszystkie podpory i wkrótce rozpocznie się wykonywanie ustroju nośnego kładki (konstrukcja stalowa i beton zbrojony).

Realizacja inwestycji spowodowała zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w rejonie ulic: Szamoty, Świerszcza/Traktorzystów, Zapustnej i Tynkarskiej. Na ulicy Szamoty trwa układanie kolejnych warstw nowej jezdni oraz montaż obrzeży wzdłuż ułożonych już krawężników. W rejonie ulicy Traktorzystów powstają przepusty dla kabli oświetlenia ulicznego oraz fundamenty pod nowe słupy. Wszędzie trwają roboty drogowe.

Umowa na realizację prac budowlanych zawarta została z firmą STRABAG. Koszt budowy odcinka ulicy od węzła w Al. Jerozolimskich do ulicy ks  J. Chrościckiego wynosi 123,5 miliona złotych. Prace zgodnie z umową mają zakończyć się w grudniu 2012 roku. http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=591

 http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=75