Układanie ostatniej warstwy nawierzchni na Wybrzeżu Helskim i Szczecińskim

Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudowie Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego na odcinku od Portu Praskiego do mostu Gdańskiego. W piątek 10 września ok. godz. 22.00 rozpocznie się tam układanie ostatniej (ścieralnej) warstwy nawierzchni. Prace wymagają zamknięcia jezdni oraz odcinków ul. Kłopotowskiego, Okrzei i Ratuszowej u zbiegu z jezdniami Wybrzeża.

 

Objazd zamkniętego odcinka drogi poprowadzony będzie ulicami: Jagiellońską, Zamoyskiego i Sokolą. W ul. Okrzei na odcinku od granicy budowy do skrzyżowania z ul. Sierakowskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Umożliwi to dojazd do posesji.

 

Dla pieszych dostępny będzie nowo wybudowany chodnik po stronie Wisły. Ruch rowerowy wzdłuż zamkniętego odcinka drogi możliwy będzie ścieżką rekreacyjną wzdłuż rzeki.

 

Prace związane z układaniem nawierzchni zakończą się w poniedziałek 13 września ok. godz. 6.00. Powróci wówczas dotychczasowa organizacja ruchu, czyli po jednym pasie w każdą stronę. Prace wykończeniowe i nasadzenia zieleni wymagają pozostawienia prawego pasa jezdni wyłączonego z ruchu.

 

Cała inwestycja ma być gotowa w styczniu 2022 r. Do tego czasu zakończy się budowa dróg rowerowych, posadzona zostanie zieleń, zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wykonane oznakowanie poziome i pionowe zgodne z projektem stałej organizacji ruchu.