Szerzej na rondzie Marsa

W najbliższy piątek 13 sierpnia zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Ostrobramskiej, Płowieckiej i Marsa. Około godz. 6.00 kierowcy pojadą nowym, turbinowym rondem. Zmiana ta ma szansę wpłynąć na usprawnienie przejazdu przez skrzyżowanie. Warunkiem jest jednak stosowanie się kierowców do nowego oznakowania poziomego i pionowego, które będzie obowiązywało od piątku.

Rondo o średnicy ponad 80 metrów jest częścią powstającego węzła Marsa. Do końca roku zakończy się budowa dwóch estakad o długości 250 metrów zlokalizowanych nad rondem. Połączą one Trasę Siekierkowską z ulicą Marsa. Po zakończeniu budowy zmieni się także organizacja ruchu pieszych, którzy będą korzystać z powstających obecnie przejść podziemnych.

Inwestycja obejmuje także budowę 11 dróg łącznikowych w rejonie węzła, 15 odcinków dróg dojazdowych (długość 1,5 km), budowę chodników i ścieżek rowerowych (długość 2,3 km) oraz ekranów akustycznych. Wykonane będą także nowe nasadzenia zieleni.

Udostępnienie do ruchu jezdni nowego ronda to jeszcze nie koniec prac przy tym elemencie węzła. Obecnie prowadzone są roboty ziemne w środku ronda. Jego centralna część znajdzie się poniżej poziomu terenu i to z niej promieniście rozchodzić się będą cztery przejścia podziemne, umożliwiając bezpieczne dojście do zlokalizowanych w obrębie ronda przystanków autobusowych.

W ulicy Marsa kończy się wykonywanie robót ziemnych przy najazdach na budowane estakady. Każda z nich składać się będzie z 7 przęseł. Etap prac na poszczególnych przęsłach jest zróżnicowany – obejmuje zbrojenie, betonowanie płyty głównej czy sprężanie ustroju nośnego. Na niektórych przęsłach prowadzony jest już montaż barier energochłonnych i elementów ekranów akustycznych.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Warbud,  Pol - Aqua, Eurovia Polska, Eurovia Niemcy. Koszt realizacji inwestycji wyniesie  124,7 mln zł. Termin zakończenia budowy mija pod koniec 2010 r.