Stanowisko dotyczące artykułu opublikowanego 11.04.2018 r. w dzienniku Fakt

W artykule opublikowanym w dzienniku Fakt pt.:„Stanęła budowa Czerniakowskiej-bis!” autorka niezgodnie z prawdą opisała sytuację na trwającej budowie al. Polski Walczącej (ul. Czerniakowskiej bis). Pomimo dużego zakresu inwestycji, który obejmuje budowę drogi na odcinku niemal 2 km, do zobrazowania nieprawdziwej tezy o zatrzymaniu inwestycji posłużono się zdjęciem krótkiego fragmentu zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej. Obecnie prace budowlane koncentrują się na odcinku od planowanej ul. Melomanów do Wolickiej gdzie – jak można się domyślić – autorka artykułu nie dotarła. Na tym odcinku, stanowiącym większą część inwestycji, trwa m.in.: osuszanie podłoża gruntowego, wykonywanie robót ziemnych oraz kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni. Prowadzone są  też prace brukarskie, budowa odwodnienia i sieci elektrycznej, a także budowa magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz prace związane z obniżaniem zwierciadła wód gruntowych. Zaawansowanie wszystkich tych prac wynosi obecnie ponad 60%. Średnia liczba pracowników obecnych w ostatnich dniach na budowie to ok. 70 osób. Warto zauważyć, że inwestycja obejmuje również budowę planowanej ul. Melomanów o długości ok. 400 m, która jest już niemal gotowa - brakuje tylko ostatniej warstwy nawierzchni jezdni, dobiega końca budowa chodników.

Tymczasem na odcinku od ul. Czerniakowskiej do Zwierzynieckiej, który posłużył autorce do zobrazowania nieprawdziwej tezy artykułu, większość prac została już zrobiona, szczególnie w zakresie: przebudowy kolizji energetycznych, przebudowy ciepłociągu, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej. W maju planowane jest przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię południową na odcinku od ul. Czerniakowskiej do planowanej ul. Melomanów i zamknięcie jezdni północnej.

Zaawansowanie prac na budowie ul. Czerniakowskiej bis przekroczyło 60%. Tylko w tym roku zrealizowano  już roboty o wartości ok. 7,5  mln zł z przewidzianych do wydania w 2018 r. 23,8 mln zł. Należy zatem stwierdzić, że obawy o niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji, który mija w październiku 2018 r., na obecnym etapie budowy nie mają uzasadnienia.