Ruszają prace w rejonie ul. Marynarskiej

Trwają przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ul. Marynarskiej. Zmiany w komunikacji, które zostaną wprowadzone jeszcze w tym miesiącu, będą dotyczyły jedynie ruchu tramwajowego. W weekend 19-21 sierpnia wstrzymany zostanie ruch tramwajów wzdłuż ul. Wołoskiej i Marynarskiej. Wykonane zostaną w tym czasie prace, które pozwolą na uruchomienie od 22 sierpnia tramwaju dwukierunkowego. Będzie on dojeżdżał od strony ul. Wołoskiej do przystanku Rzymowskiego 03 i odjeżdżał z przystanku Rzymowskiego 04. Tramwaje powrócą na odcinek linii pomiędzy rondem Unii Europejskiej (przy Galerii Mokotów) a pętlą Służewiec w drugiej połowie 2017 r. Pierwsze zmiany w ruchu drogowym związane z przebudową ul. Marynarskiej będą wprowadzane we wrześniu. Podstawowym założeniem trwających w tej sprawie uzgodnień jest utrzymanie ruchu na ul. Marynarskiej oraz na ul. Postępu przez cały czas realizacji inwestycji. Zapewnione mają być także warunki dla utrzymania komunikacji autobusowej wzdłuż ul. Marynarskiej oraz dojazdów do każdej nieruchomości znajdującej się w rejonie prowadzonych prac. Inwestycja polegająca m.in. na poszerzeniu ul. Marynarskiej do trzech pasów ruchu, wybudowaniu wiaduktu w ciągu ul. Postępu oraz kładki dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek zakończy się w drugiej połowie 2018 r.