Rusza remont estakad Trasy Łazienkowskiej

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozpoczyna przebudowę estakad Trasy Łazienkowskiej. Inwestycja polega na generalnym remoncie dziewięciu estakad - ośmiu na węźle z Wisłostradą i jednej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. Prace będą wykonywane równocześnie na kilku odcinkach robót w taki sposób, aby ograniczenia w ruchu pojazdów były jak najmniejsze.

28 czerwca około godz. 22.00 z ruchu wyłączone zostaną dwie pierwsze estakady. Będą to prowadzące w kierunku Pragi Południe:

  • estakada wjazdowa z Wisłostrady od strony Wilanowa
  • estakada wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza

Prace rozbiórkowe rozpoczną się wczesnych rankiem 29 czerwca od usuwania nawierzchni asfaltowej na wyłączonych z ruchu łącznicach. Po kilku godzinach ruszy demontaż konstrukcji.

Zmiany w organizacji ruchu, poza wyłączeniem estakad przeznaczonych do rozbiórki, obejmą czasowe zawężenia pasów (przy utrzymaniu ich dotychczasowej liczby) na Wisłostradzie i Trasie Łazienkowskiej oraz obniżenie dopuszczalnej maksymalnej prędkości na Wisłostradzie w rejonie prowadzonej inwestycji do 50 km/h.

Ruch pieszych będzie cały czas utrzymany wzdłuż Wisłostrady od strony Wisły – z możliwością przejścia na drugą stronę przy ulicy Łazienkowskiej oraz wejścia schodami na trasę.

Zapewnione będzie także dojście od ulicy Górnośląskiej do przystanku autobusowego przy Wisłostradzie pod Trasą Łazienkowską (kierunek Wilanów).

Wyłączony z ruchu pieszego zostanie natomiast rejon Wisłostrady w sąsiedztwie Torwaru. Prace rozbiórkowe i operujący tam ciężki sprzęt nie pozwolą na wyznaczenie bezpiecznego przejścia.

Kolejne dwie estakady, których rozbiórka rozpocznie się w sierpniu to:

  • estakada prowadząca z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum na Wisłostradę w kierunku Żoliborza,
  • estakada prowadząca z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Wilanowa.

Rozbiórka przęseł nad Wisłostradą będzie prowadzona w godzinach nocnych i wówczas ruch na Wisłostradzie będzie organizowany na jednej jezdni z zachowaniem jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

W październiku rozebrana zostanie estakada umożliwiająca wjazd z Wału Miedzeszyńskiego od strony Pragi Północ w kierunku centrum. Jest to jedyna łącznica, która została jeszcze do wyremontowania na węźle Wału Miedzeszyńskiego z Trasą Łazienkowską. Remont pozostałych wykonano w latach 2006-2008.

W sumie w 2013 roku do rozbiórki przewidzianych jest 5 estakad. Pozostałe cztery rozebrane będą w pierwszym kwartale 2014 roku. Również w przyszłym roku przez około 6 miesięcy wszystkie estakady przeznaczone do przebudowy będą niedostępne dla kierowców. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsze nowe estakady mają być gotowe w przyszłoroczne wakacje.

Wykonawcą robót budowlanych jest firm STRABAG. Koszt inwestycji to ok. 31 mln złotych. Budowa zakończy się w 2015 roku.

Załączone grafiki przedstawiają kolejność w jakiej będę remontowane estakady.

Więcej o inwestycji:http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=622

Zdjęcia: www.zmid.waw.pl/index.php