Rozbiórka łącznicy mostu Łazienkowskiego na Pradze

19 sierpnia o godz. 22 zostanie wyłączona z ruchu estakada Trasy Łazienkowskiej na węźle z Wałem Miedzeszyńskim prowadząca z północy na most w kierunku centrum. Następnego dnia sfrezowana zostanie stara nawierzchnia jezdni, a kolejnego rozpocznie się rozbieranie łącznicy, które potrwa około 3 tygodni.

Obecnie rozebrane są już wszystkie łącznice na węźle z Wisłostradą, które znajdowały się po południowej stronie Trasy Łazienkowskiej. Rozbiórka funkcjonujących jeszcze estakad od strony północnej rozpocznie się na początku przyszłego roku.